Finansering


Vi samarbetar med Nordic Finance (www.nordicfinance.com) när det gäller finansiering. Nordic Finance erbjuder både leasing och hyra.


LEASING


Leasing är en form av långtidshyra där företaget fördelar kostnaden över tiden. Vi äger och företaget nyttjar objektet. Efter leasingtidens slut löser oftast företaget avtalet till ett förutbestämt restvärde (i regel 5-10% av finansierat belopp vid tre års leasing).


REFERENSER


LJUSDAL: BESÖK, POST OCH LEVERANSADRESS: SMEDGATAN 3, 827 35 LJUSDAL • TEL: 0651-149 14 •
UPPSALA: BESÖKSADRESS: KARLSROGATAN 78, 752 39 UPPSALA • TEL: 018-700 80 00
© Copyright 2017, PA Ljud AB