Finansiering

Vi samarbetar med Nordic Finance när det gäller finansiering. Nordic Finance erbjuder både leasing och hyra.

LEASING

Leasing är en form av långtidshyra där företaget fördelar kostnaden över tiden. Vi äger och företaget nyttjar objektet. Efter leasingtidens slut löser oftast företaget avtalet till ett förutbestämt restvärde (i regel 5-10 % av finansierat belopp vid tre års leasing).