Svanå Miljö Teknik

Företaget utför mätning och besiktning av radon och ljud, utför radonsanering samt tillverkar och säljer akustikväggar. Tillverkar även en typ av högtalaranläggning som säljs huvudsakligen på exportmarknaden.

www.diffusor.com