Teleslingor

Kallas även hörslingor i dagligt tal. Omfattas numera av skallkrav under tillgänglighetslagen. Den är alltså tvingande för offentliga lokaler. Fabrikat vi arbetar med är UniVox och Ampetronic.