Garantier

Med garantier avses dels apparatgaranti som tillverkarna står för, oftast under 1 år men det förekommer ända upp till 7 år. I vissa entreprenader ingår även funktionsgaranti, vanligen under 2 år.

Vi erbjuder även serviceavtal för regelbunden kontroll och underhåll.